אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קוד פלוס - שלב 3
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 49 ש"ח