אפשרויות רכישה

שם המוצר:  مرشد المعلّم لكتاب العربيّةُ لغتُنا للصفّ الحادي عشر / ערבית שפתנו : כיתה יא - מדריך למורה
כיתה:  י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 15 ש"ח