אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربيّةُ لغتُنا للصفّ الحادي عشر - مرشد المعلّم / ערבית שפתנו : כיתה יא - מדריך למורה
כיתה:  י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 15 ש"ח