אפשרויות רכישה

שם המוצר:  أعجوبة الطبيعة 2 للصفّ الثاني: الحياة / פלא טבע 2 - לכיתה ב : חיים
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 6 ש"ח