אפשרויות רכישה

שם המוצר:  أعجوبة الطبيعة 1 للصفّ الثاني: الموادّ / פלא טבע 1 - לכיתה ב : חומרים
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 6 ש"ח