אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עכשיו עברית - הבנה, הבעה ולשון : כיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 28 ש"ח