אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 16 - לכיתה ו
כיתה:  ו'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח