אפשרויות רכישה

שם המוצר:  كود وأكثر مع روبو 1 / קוד פלוס עם רוב 1
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 21 ש"ח