אפשרויות רכישה

שם המוצר:  עכשיו עברית - הבנה, הבעה ולשון : כיתה ט
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 28 ש"ח