אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 13 - לכיתה ה
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח