אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראלים צעירים לכיתה ב / ערכת השיתוף שלי / מולדת חברה ואזרחות
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 6 ש"ח