אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פלא טבע 1 : לכיתה ב - חומרים
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 6 ש"ח