אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 15 - לכיתה ה
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח