אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדברים בעברית ה – חוברת לתרגול אוצר מילים ולשון
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.6 ש"ח