אפשרויות רכישה

שם המוצר:  أعجوبة الطبيعة 5 للصفّ الأوّل: الإنسان / פלא טבע 5 - לכיתה א : האדם
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3 ש"ח