אפשרויות רכישה

שם המוצר:  أعجوبة الطبيعة 2 للصفّ الأوّل: البيئة / פלא טבע 2 - לכיתה א : סביבה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3 ש"ח