אפשרויות רכישה

שם המוצר:  أعجوبة الطبيعة 1 للصفّ الأوّل: الحواسّ / פלא טבע 1 - לכיתה א : חושים
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3 ש"ח