אפשרויות רכישה

שם המוצר:  חשמל ומגנטיות
כיתה:  י"א - י"ב
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 50 ש"ח