אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פלא טבע 3 - צמחים : לכיתה א / מדע וטכנולוגיה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3.9 ש"ח