אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פלא טבע 2 - סביבה : לכיתה א / מדע וטכנולוגיה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3 ש"ח