אפשרויות רכישה

שם המוצר:  פלא טבע 1 - חושים : לכיתה א / מדע וטכנולוגיה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 3 ש"ח