אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדברים בעברית : לכיתה ה
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 13 ש"ח