אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 12
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10.2 ש"ח