אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים : שירים וסיפורים לכל השנה - לממ"ד
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11 ש"ח