אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים : אותיות הכתב - לממ"ד
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח