אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים : ראשית קריאה וכתיבה 3 - לממ"ד
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח