אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים 3: ראשית קריאה וכתיבה - ממ"ד
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח