אפשרויות רכישה

שם המוצר:  مسارات زائد 13 / שבילים פלוס : 13
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11.3 ש"ח