אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים : גאומטריה לבית הספר היסודי - כיתה ב
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 7 ש"ח