אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גאומטרייה לבית הספר היסודי : לכיתה ה (מאושר)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10 ש"ח