אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדברים בעברית : לכיתה ד
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 14 ש"ח