אפשרויות רכישה

שם המוצר:  نحن الموطن والمجتمع والمدنيّات الصفّ الثاني / אנחנו : מולדת חברה ואזרחות לכיתה ב
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12 ש"ח