אפשרויות רכישה

שם המוצר:  نحن الموطن والمجتمع والمدنيّات الصفّ الثاني/אנחנו: מולדת חברה ואזרחות לכיתה ב (מאושר)
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 11.3 ש"ח