אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילי תרבות : תרבות יהודית-ישראלית לכיתה ח
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 20 ש"ח