אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים : שירים וסיפורים לכל השנה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9 ש"ח