אפשרויות רכישה

שם המוצר:  קסם וחברים 2 : ראשית קריאה וכתיבה
כיתה:  א'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9 ש"ח