אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גאומטרייה לבית הספר היסודי (לכיתה ה)
כיתה:  ה'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 32.1 ש"ח