אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מדברים בעברית : לכיתה ג
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 16 ש"ח