אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 8
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.9 ש"ח