אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 9
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 9.6 ש"ח