אפשרויות רכישה

שם המוצר:  לחיות יחד בישראל ג : ספר לימוד במולדת, חברה ואזרחות
כיתה:  ג'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8.4 ש"ח