אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראלים צעירים : מאי מירוחם
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 2.65 ש"ח