אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ישראלים צעירים : יפתח מעין יהב
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 2.6 ש"ח