אפשרויות רכישה

שם המוצר:  לשון לתיכון : תחום העמקה: תחביר | תרגול מתקדם 70%
כיתה:  י"א
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 15 ש"ח