אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا الصف الثامن لغة، فهم، تعبير- ערבית שפתנו לכיתה ח
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 18.5 ש"ח