אפשרויות רכישה

שם המוצר:  العربية لغتنا الصف الثامن لغة، فهم، تعبير / ערבית שפתנו : כיתה ח
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 18 ש"ח