אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גולשים בעברית : לדוברי ערבית - כיתה ט
כיתה:  ט'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 52 ש"ח