אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילי תרבות : תרבות יהודית-ישראלית לכיתה ז
כיתה:  ז'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 22 ש"ח