אפשרויות רכישה

שם המוצר:  علم المادّة للصفّ الثامن/ מדעי החומר לכיתה ח - בערבית
כיתה:  ח'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 47.5 ש"ח