אפשרויות רכישה

שם המוצר:  גאומטריה לכיתה לבית הספר היסודי (לכיתה ד)
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 40.7 ש"ח