אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 6
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 8 ש"ח