אפשרויות רכישה

שם המוצר:  מסלולים פלוס : 5
כיתה:  ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 10.6 ש"ח