אפשרויות רכישה

שם המוצר:  שבילים פלוס : 11
כיתה:  ד'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית 
מחיר: 12.2 ש"ח