אפשרויות רכישה

שם המוצר:  ניצנים : עברית לגיל הצעיר / מדריך למורה - רמה I
כיתה:  א' - ב'
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר 
מחיר: 19.4 ש"ח